Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
     Tabia Živý Šperk    &     Ubul Lexus
 
               date of birth: 23.3.2018
 
     
                                         vrh " M "
 
 
Madness
 
 
 
Marilyn
 
 
 
 
 
 

 

  Ceasar    Živý   Šperk            Abba   Živý    Šperk
 
                     date of birth: 17.5.2017                                                                                                                                                                                                                                                           vrh   " H "                                                                                                                                                                                                 
   
     
 
 
Harris    
 
 
 
 

 

     Ceasar živý Šperk                Ailean Živý Šperk
 
                      date of birth: 19.5.2017
 
                                          vrh " CH "
 
 
Charlie
 
 
 
 
   
 
 
Chérie
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   Ceasar Živý Šperk     
                           
                                      &
                                             GCh   Tabia Živý Šperk   
 
 
                date of birth: 25.3.2016
 
 
                                          Devil
 
                                                     psík - male
 
 
 
 
                    
  

 

                                   Deep Purple
 
                                        sučka - female 
                                                             unsalable
 
 
 
 

                   

 
                                         Disaster
 
                                              sučka  -  female 
 
 
 
                        
 

 

                                   Diamond Eyes
    
                                                sučka   -  female 
 
 
 
 
 
                      
 

 

                                     Doomsday
 
                                             sučka  -  female 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 

  

 
 
                               
 
                        
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 

 

 
                            Slayer
 
                     date of birth : 24.7.2015

                  CH  Tabia  Živý  Šperk  &  Ceasar  Živý  Šperk

                         

       

    

 
 

 

                        Napoleon

 

 
              Tabia  Živý  Šperk   &    Ceasar  Živý  Šperk
 
 
                       date of birth: 29.12.2014
 
                                              
                                                                                                 
                                                                   
 
              
                                                    
 
 
                            
 
 
                                                                   
    
 
 
                 
 
 
                                       
 
 

 

 
         
                                                                                                     
           
 
 
 
 
       
                                            
 
                                                                                                          
 
              
 
 
 
 
 
                   
                                                                                                                 
                           
        
 
                                
                                                                                                       
                       
 
                                             
                                                                                           
                              
 
 
                                                                                                         
                                   
 
 
                              
 
 
 

 

                                                                               
                         
 
           
                            
                                                          
       
 
 
                                                                                              
                        
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                  
 
                                                   
        
                                                                                                                                                                                               

                                                        

 

                                     

                                    
                                                                                   
                                                                                                                        
                                                                                       
                                                                                                             
                                                                      
                                                                                             
               
                                                                                
                                                                                        
           
                                                                                         
               
                                                                                                                    
                               
                                                        
 
 
 
 
                                               
 
                                                              
 
 
 
                                                                                                                               
                     
 
                                                           
 
              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
                     
                                                                                                                    
 
              
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
                                                           
                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
   
                                                                                                                     
                                                                                                                                                         
                                   
                                                                                           
       
 
     
                                                       
   
 
                                                             
                                                                                                                                                     
                                                                                                               
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
    
                                                           
       
 
                                                                       
 
       
     
 
         
 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                               
                                                        
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist